Startsidan
Det här är NärkeTryck AB
Produkter
NärkeTrycks Förlag
NärkeTryck 100 år
Personal
Kontakta oss
NärkeTryck AB, Box 108, 694 23 Hallsberg  •  Tel 0582-152 60  •  Fax 0582-147 33  •  info@narketryck.se
Klicka för större bild
NärkeTryck AB 1903 - 2003
Det är få företag förunnat att kunna fira sitt 100-årsjubileum - NärkeTryck AB är ett av dem! Att komma med i "100-klubben" är säkerligen inte den första tanke som slår den person som startar ett nytt företag och inte heller, när företaget är i full drift, är årsräknandet så viktigt. Det väsentliga är ju att driva företaget och hålla det vid liv, med allt vad detta innebär. Att dokumentera och arkivera för ett eventuellt jubileum hör tyvärr oftast inte till den vardagliga sysselsättningen.

Förutsättningarna att driva tryckeriet har varit mycket skiftande under den gångna hundraårsperioden. Kundernas olika behov av tryckt media har varit minst sagt varierande för att inte tala om den otroliga tekniska utvecklingen som omdanat den grafiska branschen. Från Johann Gutenbergs innovation från 1439 då man började trycka böcker med lösa typer, vilket pågick i flera århundraden, har utvecklingen under 1900-talet och då främst de senare decennierna, blivit en stor teknisk explosion inom ett gammalt hantverk. Från boktryck till offsettryck till digtaltryck och modern informationsteknologi kräver, att både stora materiella och kunskaps­krävande insatser förvärvas för att kunna överleva och förkovras som grafiskt företag.

Ett stort och varmt tack till trogen personal, medarbetare, kunder, leverantörer, kollegor med flera som har bidragit till att NärkeTryck AB nått 100-årsstrecket. Välkomna med alla ni som vill följa med oss på resan in i vårt andra sekel.

Maud Stranneby

Bilder från 100-årsjubiléet

Klicka på bilden för att se den i större format.