Startsidan
NärkeTrycks 100-årsfest
NärkeTryck AB, Box 108, 694 23 Hallsberg  •  Tel 0582-152 60  •  Fax 0582-147 33  •  info@narketryck.se
NärkeTryck AB
Sedan 1964 är företaget ett aktiebolag med namnet NärkeTryck AB och drivs under ledning av tredje generationen Stranneby. NärkeTryck AB har idag 9 personer anställda.
Yrkeskunnandet är gediget och fortbildningen inom nya tekniker och system är kontinuerlig, vilket ger bästa förutsättningar för funktionella och vinnande trycksaker. NärkeTryck AB grundades den 3 oktober 1903, då anmälan till handelsregistret inlämnades för att under firmanamnet Hallsbergs Bok- & Accidenstryckeri bedriva tryckerirörelse på orten. NärkeTryck AB är ett fullservicetryckeri, dvs det tillhandahåller allt från idé och layouter till färdiga trycksaker.

VÄLKOMMEN att diskutera varje trycksaksbehov! Lång erfarenhet, yrkeskunnande, hög målsättning och just-in-time-leveranser kan NärkeTryck som fullservicetryckeri erbjuda sina kunder! Kontakta oss!